Muziek

We komme en we gean (Blauwe Fedde)

Meindert Talma

CLIP

SONGTEKST

Blauwe Fedde.

We komme en we gean, we komme en we gean. En ûnderwilens besykje we inoar te ferstean.

Ik meitsje in tydskrift mei Nyk de Vries. It hjit De Blauwe Fedde en de fiertaal is Frysk. Ik bring se by de abbonnees del op ‘e fyts. It komt sa ien kear yn ‘e seis wiken út. We meitsje it altyd yn in kopiearsaak. Yn swart-wyt en yn A-5 formaat.

Blauwe Fedde.

We komme en we gean, we komme en we gean. En ûnderwilens besykje we inoar te ferstean.

We dogge net mei mei literêre moades. We dogge net mei mei hypes en bobo’s. De Blauwe Fedde is ús eigen poadium. We sie yn in begjinnend stadium. It Frysk moat better, dat beseffe we goed. En dat sil ek barre, haw mar gjin noed.

Blauwe Fedde.

We komme en we gean, we komme en we gean. En ûnderwilens besykje we inoar te ferstean.

It moaiste binne de libbensferhalen. We sette in lytse bânrecorder op tafel en stelle dan hoeden ús earste fragen. De wichtichste les út dy libbensferhalen: Net te gau it byltsje der by del smite. Folgje dyn dream, it libben hat je dochs wol te fiter.

Blauwe Fedde.

© All rights reserved

NEDERLANDSE VERTALING

We komen en we gaan, we komen en we gaan. En ondertussen proberen we elkaar te verstaan. Ik maak een tijdschrift met Nyk de Vries. Het heet De Blauwe Fedde en de voertaal is Fries. Ik breng ze bij de abonnees langs op de fiets. Het komt zo een keer in de zes weken uit. We maken het altijd in een kopieerzaak. In zwart-wit en in A-5 formaat. We doen niet mee met literaire modes. We doen niet mee met hypes en bobo’s. De Blauwe Fedde is ons eigen podium. We zien in een beginnend stadium. Het Fries moet beter, dat beseffen we goed. En dat zal ook gebeuren, wees maar niet ongerust. Het mooiste zijn de levensverhalen. We zeen een kleine bandrecorder op tafel en stellen dan voorzichtig onze eerste vragen. De belangrijkste les uit die levensverhalen: Niet te snel het bijltje erbij neer gooien. Volg je droom, het leven houdt je toch wel voor de gek.

INFO

  1. Laatste lied op ‘Je denkt dat het komt’, het 2e deel uit de roman-albumcyclus ‘Nederlands Onbekendste Popster’ (eind november 2017; Uitgeverij Passage / Excelsior Recordings)
  2. Opgenomen door Johan Kooi in WORM te Rotterdam.
  3. Tekst, compositie en zang: Meindert Talma
  4. Bas: Herman Grimme.
  5. Gitaar: Jan Pier Brands
  6. Drum: Johan Kooi

KOMT VOOR OP