Nieuws

Gemeentedichter (Wâlddichter) van Achtkarspelen

26 januari 2017

Meindert Talma is de komende twee jaar de nieuwe ‘Wâlddichter’, ofwel gemeentedichter van Achtkarspelen. Hier wordt Meindert Talma geflankeerd door aftredend “Wâlddichter” Suzan Bosch en wethouder Sjon Stellinga.

(© Foto: Binne-Louw Katsma)

Jacob Haagsma schrijft in de Leeuwarder Courant: “Meindert Talma woont in Zuidhorn en werd geboren in het Noord-Hollandse Opperdoes, maar hij groeide op in Surhuisterveen.”Us mem wie ferskriklike ûnwennich fan Fryslân, dat doe hat ús heit sollisitearre nei in baan yn Surhústerfean“. Vader Talma werd daar onderwijzer toen Meindert anderhalf jaar oud was. Hij wordt niet alleen Wâlddichter, maar ook Wâldsjonger.”Ik meitsje der ferskes fan. En as it wol gedichten binne, komt der wol in soundscape of sa by. It bliuwt muzyk“” (26 januari 2017).

Meindert Talma speelt “Surhuisterveen”:

(© Foto: Binne-Louw Katsma)