Bond

Bond voor Meindert Talma

Openbare bekendmaking

“Er is de afgelopen tijd iets in gang gezet wat ik de verste verte nooit had kunnen bevroeden: er is een bond voor mij opgericht! Ik wist helemaal niet dat dat kon: een bond voor één persoon.

Maar Excelsior Recordings, mijn platenlabel, die sinds 1999 met veel liefde en trouw mijn platen uitbrengt, wist dat wel. In nauwe samenwerking met de Stichting Meindert Talma presenteert Excelsior vandaag dit initiatief middels deze flyer waarin alles staat hoe u lid kunt worden van de Bond voor Meindert Talma en wat dit genootschap allemaal vermag“.

Meindert Talma te Noordhorn (16 april 2021)

Bond

Bond voor Meindert Talma

Aanmelden

Aanmelden kan per ommegaande via: bond@meinderttalma.nl

Via dit adres kunnen belangstellenden ook advies inwinnen dan wel vragen stellen.

De Bond voor Meindert Talma is een initiatief van Excelsior Recordings in nauw overleg met Stichting Meindert Talma.

Bond

Bond voor Meindert Talma

Digitaal maandelijks bondsorgaan

Bondsleden ontvangen met enige regelmaat het digitale bondsorgaan De Meindert Bode.

In 2022 zijn er zes bondsorganen verschenen, de nrs. 8 t/m 13, het meest recent nr. 13 op 29 december 2022.

In 2021 verschenen de eerste zeven edities (nr. 1 t/m 6 in mei t/m oktober 2021; nr. 7 op 24 december 2021).