Band

Bond voor Meindert Talma

Aanmelden

Aanmelden kan per ommegaande via: bond@meinderttalma.nl

Via dit adres kunnen belangstellenden ook advies inwinnen dan wel vragen stellen.

De Bond voor Meindert Talma is een initiatief van Excelsior Recordings in nauw overleg met Stichting Meindert Talma.