Nieuws

Dilemma's in OOR en De Volkskrant

30 januari 2018

In een uitgebreid interview in de OOR legt Willem Bemboom in “Lastige keuzes” meerdere dilemma’s voor aan Meindert Talma (OOR, 16 januari 2018). Paul Onkenhout volgt in De Volkskrant in “Wat zijn dit voor vragen?” in zekere zin hetzelfde procedé (De Volkskrant, 19 januari 2018).

Zie voor beide interviews: PERS