Nieuws

Kadoboek Friese Boekenweek

30 mei 2024

(© Foto: Reyer Boxem)

Meindert Talma schrijft het Friese Kadoboek 2024. Het Kadoboek wordt gepresenteerd op vrijdag 1 november tijdens het Frysk Boekefeest en zal gedurende de hele Boekewike, van zaterdag 2 november tot en met zondag 10 november 2024, gratis verkrijgbaar zijn bij aankoop van een Fries boek. Deze publicatie is een samenwerking tussen Meindert Talma en uitgeverij Regaad.

Meindert Talma: “Doe’t ik belle waard mei de fraach oft ik it Kadoboek 2024 skriuwe woe, tocht ik: o nee!, want ik wie krekt dwaande mei it dien meitsjen fan myn nije boek. Mar ik ha in soad nocht oan it skriuwen fan it Kadoboek. It wurdt in autobiografyske, tragykomyske novelle, dy’t him foar it grutste part ôfspilet yn Fryslân. En it kriget in frij dramatysk ein.”

Zie ook: Fryske Boekewike